Hoàng Chung thi công hạng mục màn sáo lá văn phòng cho, văn phòng tổng công ty Tín Nghĩa, tại khu công nghiệp An Phước , Huyện Long Thành, Đồng Nai.

 

 

 

 

Công trình khác