Trang trí Nội Thất Hoàng Chung, lắp đặt màn sáo văn phòng cho công trình công ty TNHH Sanwa Egg Việt Nam, tại KCN Lộc An- Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai.

 

Công trình khác